Kruimelpad

Toelichting gewijzigd artikel 7.2a Telecommunicatiewet

Op 1 januari 2013 treedt het gewijzigde artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet in werking. Aan dit artikel wordt een vierde lid toegevoegd dat tot doel heeft consumenten de mogelijkheid te bieden om een abonnement af te nemen waarbij zij betalen voor wat zij feitelijk verbruiken. OPTA geeft een toelichting op het artikel.