Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verlaagt opgelegde boete voor niet melden concentratie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verlaagt de boete aan oliezadenspecialist Sofiprotéol voor het niet tijdig melden van een concentratie van EUR 677.000 naar EUR 338.000.

De NMa kijkt bij het vaststellen van een boete naar de ernst van de overtreding en bepaalt daarbij de ernstfactor. De NMa heeft bij het nemen van het boetebesluit een ernstfactor van 2 toegepast en deze nu gewijzigd in een ernstfactor van 1. Bij nader inzien waren omstandigheden om de ernstfactor hoger vast te stellen dan 1, niet aan de orde.

Fusiecontrole

De Mededingingswet verplicht ondernemingen een fusie, overname of joint venture van tevoren te melden bij de NMa. De toezichthouder toetst vervolgens of door de concentratie de concurrentie niet onnodig wordt beperkt.