Kruimelpad

Niet gemelde concentratie Saipol S.A.S.

De NMa heeft bij het nemen van het boetebesluit een ernstfactor van 2 toegepast en deze nu gewijzigd in een ernstfactor van 1. Bij nader inzien waren omstandigheden om de ernstfactor hoger vast te stellen dan 1, niet aan de orde.