Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: geen aanwijzingen voor misbruik machtspositie door Schiphol

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen aanwijzingen dat Schiphol misbruik heeft gemaakt van haar dominante positie als luchthaven door het beïnvloeden van planologische overheidsbesluiten en procedures. De klacht die gebiedsontwikkelaar Chipshol hierover bij de NMa heeft ingediend, wordt na uitgebreid onderzoek afgewezen.

Chipshol meent dat N.V. Luchthaven Schiphol –mede via haar dochteronderneming Schiphol Real Estate B.V.– stelselmatig heeft weten te voorkomen dat Chipshol haar gronden kon ontwikkelen. Het gaat onder andere om het Groenenbergterrein dat eigendom is van Chipshol. Schiphol zou hiertoe overheden op een oneigenlijke manier hebben beïnvloed. Chipshol zegt hierdoor te worden uitgesloten van de luchthavengebonden vastgoedmarkt.

Volgens Chipshol heeft Schiphol de ontwikkeling van het Groenenbergterrein ten onrechte weten te verhinderen. Volgens Schiphol zou de vliegveiligheid in gevaar komen wanneer dit Groenenbergterrein ontwikkeld werd; en zou de reservering van een extra start- en landingsbaan, de Tweede Kaagbaan, nodig zijn om de groei van de luchthaven mogelijk te maken. Chipshol meent echter dat het er Schiphol slechts om te doen was om de concurrentie op de luchthavengebonden vastgoedmarkt te belemmeren.

De NMa heeft vastgesteld dat Schiphol inderdaad acties heeft ondernomen om te voorkomen dat Chipshol het Groenenbergterrein zou bebouwen. Ook heeft Schiphol gepleit voor de instandhouding van de reservering van de Tweede Kaagbaan. De NMa heeft na uitgebreid onderzoek echter geen concrete aanwijzingen gevonden dat de acties van Schiphol slechts bedoeld waren om Chipshol als concurrent op de luchthavengebonden vastgoedmarkt dwars te zitten.