Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank in beroepszaak Chipshol Holding B.V.

De rechtbank Rotterdam heeft het besluit van ACM om niet handhavend op te treden ten aanzien van Schiphol in stand gelaten.

Chipshol heeft ACM op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet verzocht handhavend op te treden tegen Schiphol wegens overtreding van artikel 24 van de Mededingingswet, omdat Schiphol Chipshol sinds medio 2000 stelselmatig tegenwerkt bij de ontwikkeling en exploitatie van de in haar bezit zijnde gronden rondom de luchthaven

De rechtbank heeft in haar uitspraak van 21 november 2013 geoordeeld dat ACM de gedragingen van Schiphol terecht niet gekwalificeerd heeft als misbruik van een economische machtspositie (in de bijzondere vorm van “hinderlijk procederen”), nu de door Chipshol geleverde gegevens en het door ACM verrichte onderzoek daarvoor geen aanwijzingen hebben opgeleverd.

Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld door Chipshol.