Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht Chipshol over misbruik machtspositie Schiphol

De Raad is van oordeel dat de aanvraag om toepassing van artikel 56 Mw, eerste lid, moet worden afgewezen.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen aanwijzingen dat Schiphol misbruik heeft gemaakt van haar dominante positie als luchthaven door het beïnvloeden van planologische overheidsbesluiten en procedures. De klacht die gebiedsontwikkelaar Chipshol hierover bij de NMa heeft ingediend, wordt na uitgebreid onderzoek afgewezen.

 

Bijlagen

Besluit op klacht Chipshol over misbruik machtspositie Schiphol (PDF - 59.01 KB)