Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op Wob-verzoek melding voorgenomen fusies pensioenfondsen

Wob-verzoek melding voorgenomen fusies pensioenfondsen deels gehonoreerd.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 24 augustus 2012 op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek ontvangen om schriftelijke stukken te verstrekken waarover de NMa beschikte voor wat betreft dossier 7478 en dossier 7281. Dit verzoek is bij besluit van 9 oktober 2012 door de Raad van Bestuur van de NMa deels gehonoreerd.

De niet verstrekte informatie wordt geweigerd omdat het vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens betreft (artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob), dan wel persoonlijke beleidsopvattingen in stukken bestemd voor intern beraad(artikel 11 van de Wob).

 

Bijlagen

Wob-verzoek melding voorgenomen fusies pensioenfondsen (PDF - 98.48 KB)