Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Stichting Pensioenfonds Stork mag Stichting Pensioenfonds van de Metalektro overnemen (concentratiebesluit)

De Raad deelt mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie tussen Stichting Pensioenfonds Stork en Stichting Pensioenfonds van de Metalektro geen vergunning is vereist.

Stichting Pensioenfonds van de Metalektro is voornemens zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over een deel van de onderneming van Stichting Pensioenfonds Stork.
Na onderzoek van de melding en de daarbij ingediende gegevens heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit ( NMa) vastgesteld dat er geen reden is om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.
Voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft is geen vergunning vereist.

 

Documenten

Stichting Pensioenfonds Stork mag Stichting Pensioenfonds van de Metalektro overnemen (concentratiebesluit) (PDF - 9.87 KB)
 

Bijlagen

Besluit in zaak 7281 (PDF - 14.49 KB)