Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

De Nederlandse postmarkt in 2010

Op 1 april 2009 is de Postwet 2009 in werking getreden waarmee het laatste monopolierecht van PostNL, het vervoer van brieven tot 50 gram, is opgeheven. OPTA heeft de taak om de ontwikkelingen in de nationale markt voor postvervoerdiensten en het effect van liberalisering in kaart te brengen. OPTA rapporteert hierover aan het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.

Eind 2011 publiceert OPTA ook het rapport ‘Concurrentie op de Postmarkt’. In dit rapport analyseert OPTA de mate van concurrentie op de postmarkt en draagt waar nodig maatregelen aan om de concurrentie te bevorderen.

4,8 miljard poststukken

In totaal zijn er in 2010 ongeveer 4,8 miljard stuks post vervoerd, waarvoor postvervoerbedrijven 1,6 miljard euro hebben ontvangen. In 2010 zijn volumes met 6 procent en omzetten met 5-6 procent gedaald ten opzichte van de volumes en omzetten in 2009. De reden voor deze daling is waarschijnlijk het toenemende gebruik van elektronische communicatie ten koste van de afname van postdiensten. De krimp wordt vermoedelijk versterkt door de economische crisis.

Concurrentie in marktsegmenten

Het marktaandeel in volume van PostNL (incl. dochtermaatschappij Netwerk VSP) in de totale retailmarkt is in 2010 80-90 procent. Ten opzichte van 2009 heeft zich een lichte daling voor gedaan. Sandd en Selekt Mail hebben in 2010 hun marktaandeel in volumes licht vergroot. In omzetten is het marktaandeel van Selekt Mail echter gedaald.

Ondanks de liberalisering is op de segmenten postvervoer voor particulieren, 24-uurspost en ongesorteerde post het marktaandeel van PostNL (bijna) 100 procent. Echter in het segment van post die niet binnen 24 uur bezorgd hoeft te worden hebben concurrenten hun marktaandeel weten te vergroten. Het meest concurrerende segment is het periodieke uitgavensegment. Sandd heeft haar marktaandeel in dit segment sterk vergroot en heeft nu een positie die vrijwel gelijkwaardig is aan die van PostNL.

Pakket- en expresdiensten

In 2010 zijn er binnen Nederland bijna 160 miljoen pakketten vervoerd, waarbij de omzet ongeveer 1 miljard euro bedroeg. In tegenstelling tot de markt voor brievenbuspost is de markt voor pakketvervoer aan het groeien. De groei vindt voornamelijk plaats op het vervoer van pakketten naar particulieren (B2C-segment), waarschijnlijk als gevolg van toename in internetaankopen.

 

Documenten

De Nederlandse postmarkt in 2010 (PDF - 819.53 KB)