Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA: Goede doelen loterijen overtreden telemarketingregels

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft BankGiro Loterij N.V., Nationale Postcode Loterij N.V. en de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. voor in totaal 160.000 euro aan boetes opgelegd voor het niet naleven van de telemarketingregels. Tijdens wervingstelefoontjes werd nagelaten de consument actief te vragen of deze nogmaals gebeld mocht worden. In de telefoongesprekken werd de consument ook niet duidelijk genoeg gewezen op de mogelijkheid zich in te schrijven in het Bel-me-niet Register. BankGiro Loterij kwam de regels in ruim 276.000 telefoongesprekken niet na. Nationale Postcode Loterij belde in ruim 73.000 gevallen niet volgens de regels.

OPTA startte een onderzoek naar naleving van de telemarketingregels bij de loterijen nadat zij daarover via ConsuWijzer klachten ontving. De meeste telemarketingklachten die bij ConsuWijzer binnenkomen gaan over loterijen (19%), energie (18%), telefonie & televisie (13%), kranten & tijdschriften (9%) en goede doelen (9%). OPTA heeft reeds voor ruim 1,2 miljoen euro aan boetes opgelegd voor overtredingen van de telemarketingregels. Nadat OPTA eerder boetes aan een aantal energiebedrijven publiceerde, kan zij nu de boetes aan BankGiro Loterij en Nationale Postcode Loterij bekendmaken. De voorzieningenrechter bepaalde onlangs dat OPTA de overtredingen en de daarvoor opgelegde boetes bekend mag maken. BankGiro Loterij en Nationale Postcode Loterij hebben inmiddels bezwaar gemaakt tegen de boetes.

Telemarketingregels

In de telemarketingregels is opgenomen dat een bedrijf verplicht is om de consument tijdens elk telefoongesprek, dus ook met eigen klanten, te vragen of het bedrijf de consument nogmaals mag bellen. Indien consumenten aangeven dat zij niet meer door een het bedrijf gebeld willen worden, dan moet het bedrijf hier gehoor aan geven. Ook zijn bedrijven verplicht om consumenten tijdens het gesprek de mogelijkheid te bieden zich in te schrijven in het Bel-me-niet Register.

Uitgedeelde waarschuwingen

OPTA heeft eind mei 26 waarschuwingen uitgedeeld aan bedrijven wegens vermoedelijke overtreding van de telemarketingregels. Deze waarschuwingen zijn verstuurd naar aanleiding van klachten die zijn ingediend bij ConsuWijzer (www.consuwijzer.nl). Sinds de inwerkingtreding van het Bel-me-niet Register ontving OPTA via ConsuWijzer 15.000 klachten. Deze klachten zijn een belangrijke bron voor de onderzoeken van OPTA naar mogelijke overtredingen. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan OPTA ervoor kiezen een waarschuwing uit te delen, of direct over te gaan tot een (boete)onderzoek. Doel van de handhavingsacties is om de consumentenirritatie als gevolg van ongevraagde telefoontjes zoveel mogelijk terug te dringen. Mochten er klachten binnen blijven komen over partijen die een waarschuwing hebben ontvangen, dan zal OPTA streng optreden. Zij kan boetes opleggen tot maximaal 450.000 euro per overtreding.