Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerpbesluit toepassing LFDD / implementatie ER Verordening

20-05-2020

Met dit ontwerpbesluit brengt de ACM op voorstel van de gezamenlijke netbeheerders wijzigingen aan in de Netcode elektriciteit. Deze wijzigingen betreffen de regeling voor de automatische afschakeling van belasting bij lage frequentie (Low Frequency Demand Disconnection, hierna: LFDD).

Het voorstel betreft een aanvulling op het codewijzigingsdossier ACM/18/034764 dat de ACM in behandeling heeft om uitvoering te geven aan de Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet, de zogenoemde Emergency & Restoration verordening (hierna: ER Verordening).

Op 21 november 2019 heeft de ACM een ontwerpbesluit voor deze codewijziging gepubliceerd (kenmerk ACM/UIT/509733).

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 1 juli 2020.

Lees meer over dit bericht in de Staatscourant .