Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codewijzigingsbesluit toepassing LFDD / Implementatie ER Verordening

Met dit besluit brengt de ACM op voorstel van de gezamenlijke netbeheerders wijzigingen aan in de Netcode elektriciteit. Deze wijzigingen betreffen de regeling voor de automatische afschakeling van belasting bij lage frequentie (Low Frequency Demand Disconnection, hierna: LFDD).

Het voorstel betreft een aanvulling op het codewijzigingsdossier ACM/18/034764 dat de ACM in behandeling heeft om uitvoering te geven aan de Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet, de zogenoemde Emergency & Restoration verordening (hierna: ER Verordening).

Op 21 november 2019 heeft de ACM een ontwerpbesluit voor de codewijziging omtrent de implementatie van de ER Verordening gepubliceerd (kenmerk ACM/UIT/509733).

Op 20 mei 2020 heeft de ACM een ontwerpbesluit voor de toepassing van de LFDD-regeling (kenmerk ACM/UIT/531960) gepubliceerd en voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd.

Lees het bericht in de Staatscourant

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?