Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit toegang kabelnetwerk VodafoneZiggo Amsterdam

YouCa heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verzocht om toegang tot het kabelnetwerk van VodafoneZiggo in Amsterdam op grond van de artikel 6.3 van de Telecommunicatiewet (Tw).

Volgens dit artikel moet de ACM het zogenoemde eerste punt van samenkomst (EPVS) vaststellen dat het dichtst bij de eindgebruiker ligt. In dit ontwerpbesluit stelt de ACM vast dat fysiek gezien vanaf de eindgebruiker het dichtstbijzijnde concentratiepunt in het kabelnetwerk van VodafoneZiggo de multitap is. Dit is waar de individuele kabelaansluiting (tussen het aansluitpunt van de eindgebruiker naar de straatkast) in de straatkast op is aangesloten.

Naar verwachting kan YouCa in de praktijk geen toegang tot multitap-locaties afnemen, omdat toegang tot straatkasten in Amsterdam niet economisch efficiënt is voor YouCa.

De ACM oordeelt dat het opleggen van een toegangsverplichting aan VodafoneZiggo niet evenredig is als het voor YouCa niet mogelijk is om toegang af te nemen. De ACM oordeelt daarom dat het opleggen van een toegangsverplichting aan VodafoneZiggo tot de multitap-locaties in Amsterdam niet proportioneel is, en wijst het verzoek wat dat betreft af.

Dit laat onverlet dat de ACM wettelijk de mogelijkheid heeft te overwegen toegang tot een volgend punt in het netwerk te reguleren. De ACM gaat dit onderzoeken.

Tot en met 20 april 2023 kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen zowel per post als per e-mail te worden ingediend onder vermelding van ‘Ontwerpbesluit toegangsverzoek YouCa’ (per post: ACM, Directie TVP, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag; per e-mail: symmetrische_toegang@acm.nl). Indien u van de gelegenheid gebruik wilt maken om uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, wordt u verzocht dit per e-mail kenbaar te maken aan: symmetrische_toegang@acm.nl.

Bij het indienen van een zienswijze verzoekt de ACM u aan te geven of uw zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat, en zo ja, om gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. Indien uw reactie naar uw oordeel vertrouwelijke informatie bevat, dient u zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van uw zienswijze in te dienen.

 

Documenten

Ontwerpbesluit toegang kabelnetwerk VodafoneZiggo Amsterdam (PDF - 1.15 MB)