Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ter notificatie inzake YouCa symmetrische regulering 6.3, lid 3 van de Telecommunicatiewet

YouCa heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verzocht om toegang tot het kabelnetwerk van VodafoneZiggo in Amsterdam op grond van de artikel 6.3, van de Telecommunicatiewet (Tw). Op basis van deze toegang wil YouCa telecomdiensten aan gaan bieden.

De ACM heeft eerst op grond van artikel 6.3, eerste lid van de Telecommunicatiewet (Tw) een besluit genomen. Hierin is geoordeeld dat het opleggen van een toegangsverplichting op grond van artikel 6.3, lid 1 van de Telecommunicatiewet aan VodafoneZiggo niet evenredig is als het voor YouCa niet mogelijk is om toegang af te nemen.

Vervolgens heeft de ACM onderzocht of er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.3, derde lid van de Telecommunicatiewet. Mocht hier sprake van zijn, dan kan de ACM over gaan tot het opleggen van verplichtingen om toegang tot het netwerk te verlenen, tot een punt voorbij het eerste punt van samenkomst. De ACM concludeert in het ontwerpbesluit dat hier geen sprake van is en ziet daaromgeen aanleiding om over te gaan tot het opleggen van toegangsverplichtingen als bedoeld in artikel 6.3, derde lid van de Tw.

Belanghebbenden hebben hun zienswijze over het ontwerpbesluit tijdens de consultatieperiode naar voren kunnen brengen. DeACM heeft de zienswijzen geadresseerd in de Nota van Bevindingen in Annex A van het besluit op grond van het derde lid. Het besluit zal bij de Europese Commissie worden genotificeerd.

 

Documenten

Lid 3 Telecommunicatiewet (PDF - 462.07 KB)