Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Notificatiebesluit marktanalyse lokale toegang

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het ontwerpbesluit marktanalyse lokale toegang aangeboden bij de Europese Commissie.

De ACM heeft op grond van artikel 6a.1, derde lid van de Telecommunicatiewet de retailmarkt voor internettoegang onderzocht. Daarbij zijn vijf verschillende geografische markten te onderscheiden. Daarnaast heeft de ACM de nationale markt voor zakelijke netwerkdiensten onderzocht. De ACM heeft op al deze markten geen risico op aanmerkelijke marktmacht vastgesteld en concludeert dat deze retailmarkten voldoende concurrerend zijn of worden tijdens de reguleringsperiode. De ACM ziet op grond daarvan geen aanleiding om de markt voor lokale wholesaletoegang verder te onderzoeken.

Consultatie en vervolg

De ACM heeft op 8 juli 2023 het ontwerpbesluit marktanalyse lokale toegang ter consultatie aan marktpartijen voorgelegd. De zienswijzen en het daarop volgende onderzoek gaven geen aanleiding tot wezenlijke aanpassingen van het geconsulteerde ontwerpbesluit. De Commissie heeft een maand de tijd om te reageren op het besluit. Hierna kan ACM het besluit definitief maken.

 

Documenten

Marktanalyse (PDF - 1.26 MB)