Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meer onderzoek nodig naar overname Stegeman door Ter Beke

Er is meer onderzoek nodig naar de overname van CFG Benelux (Stegeman) door Ter Beke. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat er nader onderzoek nodig is naar de markten voor vleeswaren en voor het snijden en verpakken daarvan. Daarna kan de ACM tot een eindoordeel komen over deze overname.

Wat is er aan de hand?

Beide bedrijven produceren, versnijden en verpakken vleeswaren. Ze doen dit voornamelijk voor supermarkten, maar ook bijvoorbeeld voor groothandels die aan slagerijen leveren. Op deze markten ontstaan door de overname mogelijk concurrentieproblemen. Afnemers hebben namelijk aangegeven weinig andere mogelijkheden te hebben dan Stegeman en Ter Beke voor het op grote schaal inkopen van vleeswaren en het laten versnijden en verpakken ervan. De sterke positie na de overname kan mogelijk leiden tot een hogere prijs, minder kwaliteit en minder innovatie.

Hoe gaat het verder?

Als de partijen besluiten om hun overnameplannen door te zetten, moeten ze bij de ACM een vergunning aanvragen. Daarna gaat de ACM de gevolgen van deze overname verder onderzoeken. Er wordt dan meer onderzoek gedaan naar de verschillende markten voor de verkoop van vleeswaren, en voor het snijden en verpakken van vleeswaren. De ACM wil onder andere beter in kaart brengen welke alternatieven supermarkten hebben en welke gevolgen de overname heeft voor supermarkten en voor consumenten.

Wat doet de ACM bij fusies en overnames?

Het is bij elke fusie of overname de vraag of direct na de transactie en in de toekomst nog voldoende concurrentie overblijft. Concurrentie zorgt ervoor dat een product voor een goede prijs en kwaliteit op de markt is en dat innovatie wordt gestimuleerd. Daarom beoordeelt de ACM vooraf of de bedrijven mogen fuseren of elkaar mogen overnemen. De ACM gaat na of de markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.