Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

GTS mag nieuwe exitpunten vaststellen

De melding

Op 23 november 2022 informeerde Gasunie Transport Services B.V. (GTS) de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over een voornemen om nieuwe interconnectiepunten vast te stellen. Dit is een melding als bedoeld in artikel 2.1.1a Transportcode gas LNB. Dit is enkel een administratieve wijziging, de fysieke punten blijven ongewijzigd. De ACM concludeert dat deze punten vastgesteld mogen worden.

GTS wil Zandvliet-G opnieuw vaststellen als interconnectiepunt. Dit interconnectiepunt bestaat fysiek al, maar is administratief ondergebracht bij Hilvarenbeek. Zandvliet-G en Hilvarenbeek worden hiermee dus uit elkaar gehaald. Daarnaast is GTS van plan om een nieuw virtueel interconnectiepunt (VIP) te introduceren – VIP BENE-L –. Dit VIP bestaat uit het nieuw vast te stellen Zandvliet-G en Hilvarenbeek. De bestaande contracten op het fysieke interconnectiepunt Hilvarenbeek kunnen op verzoek van afnemers worden overgezet naar het VIP.

Het nieuwe VIP wordt geïntroduceerd om een “switch” aan te bieden tussen L-gas (laagcalorisch) capaciteit en H-gas (hoogcalorisch) capaciteit. Deze “switch” is een nieuwe variant van de diversion dienst. GTS is voornemens om deze vorm van diversion aan te bieden tussen het te introduceren VIP BENE-L en het nu al bestaande VIP BENE. Hiermee krijgen gebruikers die nu L-gascapaciteit hebben, maar hier door de versnelde transitie in België van L-gas naar H-gas geen gebruik meer van kunnen maken, de mogelijkheid om hun capaciteit over te zetten naar H-gascapaciteit. België stapte eerder dan gepland over van L-gas naar H-gas. Gebruikers die hierdoor onverwacht overtollige L-gas capaciteit hebben kunnen deze capaciteit nu voor H-gas inzetten.

De beoordeling

De ACM beoordeelt het voornemen tot het vaststellen van een entry- of exitpunt op materieel effect voor de netgebruikers. Volgens de ACM is er sprake van een materieel effect als de vaststelling van een nieuw entry- of exitpunt effect heeft op de hoogte van de tarieven of de beschikbare capaciteit.

De nieuwe (virtuele) interconnectiepunten die GTS van plan is te introduceren hebben volgens de ACM geen directe impact op de tarieven of de beschikbare capaciteit. Immers: afnemers kunnen alleen capaciteit verplaatsen. De totale capaciteit verandert dus niet. Om deze reden is er volgens de ACM geen sprake van een materieel effect.

Voor de volledigheid merkt de ACM op dat het vaststellen van deze interconnectiepunten enkel plaatsvindt om diversion tussen VIP BENE-L en VIP BENE mogelijk te maken. Het aanbieden van diversion zou wel een effect kunnen hebben. Marktpartijen die L-gas capaciteit over hebben, maar eigenlijk H-gas capaciteit willen, kunnen nu capaciteit verplaatsen in plaats van dat ze dat hoeven te kopen. Dat zou een vermindering van de vraag van totale capaciteit tot gevolg kunnen hebben, en daarmee een materieel effect op de tarieven kunnen hebben. Gezien de huidige marktomstandigheden verwacht de ACM niet dat dit in de praktijk in significante mate zal gebeuren. De gasstromen gaan momenteel hoofdzakelijk van België naar Nederland, waardoor de ACM niet verwacht dat het aanbieden van diversion significante impact op de tarieven zal hebben. De ACM ziet hiermee dus geen reden om af te wijken van haar oordeel dat hier geen sprake is van een materieel effect. Dit betekent dat GTS deze interconnectiepunten vast mag stellen.

 

Documenten

Voornemen GTS tot vaststellen interconnectiepunten (PDF - 85.67 KB)