Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

GTS mag nieuwe entrypunten vaststellen

Op 12 mei 2022 publiceerde de ACM dat GTS melding deed van haar voornemen om een of meerdere entrypunten vast te stellen. Dit betrof de aanleg van een of meerdere entrypunten in de Eemshaven die nodig zijn voor gas uit een drijvende LNG installatie. In deze installatie kan gas worden omgezet van vloeibare naar gasvormige toestand. Daarna kan het gas via deze entrypunten in het landelijk gasnetwerk worden getransporteerd.

De ACM oordeelde dat hier sprake was van een (positief) materieel effect. Volgens de transportcode Gas LNB betekent dit dat de netbeheerder in overleg moet treden met de netgebruikers. De ACM moet daarna beoordelen of de punten zijn vastgesteld overeenkomstig de in de Transportcode gas LNB genoemde criteria en of een compenserende maatregel getroffen dient te worden.

Zowel de ACM als GTS hebben hiertoe een consultatieperiode geopend. Op 1 verduidelijkende vraag na zijn hier geen reacties op gekomen. De ACM komt hiermee tot de conclusie dat de vaststelling plaatsvindt overeenkomstig de criteria voor nieuw punten, en dat er geen compenserende maatregelen nodig zijn. GTS mag deze entrypunten dus vaststellen zoals voorgesteld.