Kruimelpad

Onderzoek

Ecorys rapport wegingsfactoren voor frontier shift

28-01-2019

Dit rapport is opgesteld in het kader van het gewijzigd methodebesluit TenneT transporttaken 2017-2021 en het gewijzigd methodebesluit GTS 2017-2021.

Het rapport onderzoekt de wegingsfactoren die de ACM kan toepassen om de frontier shift vast te stellen.