Kruimelpad

Besluit

Geschilbesluit BT/KPN niet-geografische telefoonnummers

07-01-2020

In dit besluit beslecht de ACM het geschil tussen BT en KPN over de hoogte van de tarieven voor bellen naar niet-geografische telefoonnummers.

BT heeft een aanvraag tot geschilbeslechting ingediend omdat zij van mening is dat KPN haar tarieven in rekening brengt die in strijd zijn met artikel 5 van het Besluit Interoperabiliteit. De essentie van deze bepaling is dat voor het bellen naar niet-geografische nummers, tarieven moeten worden gehanteerd, die vergelijkbaar zijn met de tarieven voor het bellen naar geografische nummers.

ACM concludeert op basis van een eerdere uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven artikel 5 BI niet kan worden toegepast op verkeersstromen waarbij sprake is van indirecte interconnectie.

Na een beoordeling van de niet-geografische verkeersstromen tussen BT en KPN die op basis van directe interconnectie verlopen, is de ACM van oordeel dat KPN bij één verkeersstroom hogere tarieven in rekening heeft gebracht dan op grond van artikel 5 BI is toegestaan.