Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gemeente Heumen verstoort concurrentie tussen sportcomplexen

De gemeente Heumen brengt niet alle kosten in rekening aan de exploitant van haar sportcomplexen. Hiermee overtreedt de gemeente de regels van de Wet Markt en Overheid. Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt vastgesteld. Omdat de gemeente niet alle kosten van de  sportcomplexen doorberekent, is de huur die exploitant Laco moet betalen te laag. Hierdoor is sprake van oneerlijke concurrentie met andere eigenaren en exploitanten van sportcomplexen.

Nadat de ACM de overtreding had vastgesteld, heeft de gemeente een algemeen belang besluit genomen. Daardoor is de Wet Markt en Overheid niet langer van toepassing. Dat neemt niet weg dat de gemeente tot het moment van het nemen van het algemeen belang besluit, naar oordeel van de ACM, in overtreding was.

Wat is er aan de hand?

De gemeente Heumen gaf tot juli 2019 sportcentrum De Veldschuur gratis in gebruik aan exploitant en voormalig eigenaar Laco. Na sluiting van De Veldschuur in juli 2019 huurt Laco het nieuwe Sportcentrum Malden van de gemeente. Voor gemeenten geldt dat zij een kostendekkende huur moeten vragen als zij vastgoed in gebruik geven. Uit het onderzoek van de ACM is gebleken, dat de gemeente Heumen dit bij beide sportcomplexen niet doet.

Exploitatiebijdrage

Niet alleen brengt de gemeente Heumen een te lage, niet kostendekkende, huur in rekening, maar zij betaalt aan Laco ook een bedrag dat ervoor moet zorgen dat plaatselijke scholen en sportclubs gebruik kunnen maken van het sportcomplex. Zo’n exploitatiebijdrage is op zich niet verboden, maar gemeenten mogen een exploitatiebijdrage niet gebruiken om de huurkosten voor de exploitant te verlagen. Nu de gemeente Heumen dit wel doet, berekent zij niet alle kosten door aan de huurder en ontstaat er een ongelijk speelveld tussen sportcomplexen. Dat is in strijd met de Wet Markt en Overheid.

Overheid moet eerlijk ondernemen

Voor overheden gelden speciale regels wanneer zij commerciële activiteiten ontplooien. Dit zijn de regels uit de Wet Markt en Overheid. Deze zorgen ervoor dat de overheid niet oneerlijk concurreert met bedrijven. De ACM houdt toezicht op deze regels.