Kruimelpad

Besluit

De ACM trekt ontheffingsbesluit Parnassia-Virenze en het daarin opgenomen voorschrift van 29 december 2017 in

06-07-2018

Op 29 december 2017 heeft ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin werd medegedeeld dat Parnassia voornemens was om een deel van de activa van Virenze over te nemen. Parnassia en Virenze hebben op 29 december 2017 ook een verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 40, eerste lid, Mw ingediend. De ACM heeft op dezelfde datum het ontheffingsverzoek toegewezen met een voorschrift.

De ACM is na bestudering van nadere gegevens van Parnassia tot de conclusie gekomen dat de gemelde transactie niet binnen de reikwijdte van het concentratietoezicht van de ACM valt. De gemelde transactie haalt de verlaagde omzetdrempels voor de zorgsector niet. Daarnaast worden de algemene omzetdrempels als omschreven in artikel 29, eerste lid, Mw ook niet overschreden. Parnassia heeft daarom de melding op 24 april 2018 ingetrokken.

De ACM besluit het ontheffingsbesluit en het daarin opgenomen voorschrift in te trekken, aangezien de gemelde transactie niet binnen de reikwijdte van het concentratietoezicht van de ACM valt.