Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit naamswijziging Coteq en Epex

Met dit codebesluit wijzigt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) codes vanwege de naamswijziging van twee organisaties.

Per 1 september 2017 is de naam van Cogas Infra & Beheer B.V. veranderd in Coteq Netbeheer B.V. Tevens is per 31 december 2016 APX Power B.V. opgegaan in EPEX SPOT SE. De ACM wijzigt de Gebiedsindelingscode elektriciteit, de Gebiedsindelingscode gas en de Netcode elektriciteit om deze naamswijzigingen in de codes op te nemen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?