Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Dataveiligheid

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het codevoorstel van NEDU en Netbeheer Nederland over dataveiligheid. Het codebesluit wijzigt de Informatiecode elektriciteit en gas, de Begrippencode elektriciteit en de Begrippencode gas. De ACM neemt het codevoorstel van de indieners over.

Wat is het doel van het codebesluit?

Netbeheerders, leveranciers en programmaverantwoordelijken moeten onderling gegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld als een kleinverbruiker overstapt naar een nieuwe energieleverancier. Het codebesluit legt vast hoe deze (persoons)gegevens beter moeten worden beschermd tegen onbevoegde toegang.

Wat staat er in het codebesluit?

In de Informatiecode elektriciteit en gas worden vier situaties vastgelegd waarin gegevens uitgewisseld mogen worden. Per situatie wordt de set uit te wisselen gegevens geminimaliseerd. Er wordt vastgelegd onder welke voorwaarden een leverancier of een programmaverantwoordelijke gegevens mag opvragen. Ook wordt vastgelegd welke controle de netbeheerder moet uitvoeren voordat hij de gevraagde gegevens verstrekt.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van de ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is in de Staatscourant.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?

Naar Codebesluit dataveiligheid in de Staatscourant