Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in beroepen NEDU en Netbeheer Nederland tegen de ACM (Codebesluit Dataveiligheid)

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 14 januari 2020 uitspraak gedaan in de beroepen van de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) en de Vereniging Netbeheer Nederland tegen het Codebesluit Dataveiligheid dat de Informatiecode elektriciteit en gas wijzigt. Het CBb heeft beide beroepen gegrond verklaard. Deze uitspraak is onherroepelijk.

Het CBb oordeelt dat de Informatiecode geen grondslag biedt voor de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens in de energiesector. Dat wijkt niet af van het door de ACM ingenomen standpunt en komt tegemoet aan de bedoeling van de wetgever en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De ACM had daarom expliciet in de toelichting op het Codebesluit over de betreffende drie artikelen vermeld dat de Informatiecode geen grondslag kan zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en dat de netwerkbeheerders zelf voor een andere grondslag zouden moeten zorgen. Het CBb vindt dit echter onvoldoende.

Het CBb vernietigt daarom drie artikelen van de Informatiecode die in het codebesluit werden vastgesteld. Het CBb vindt dat deze artikelen een plicht tot uitwisseling in het leven roepen voor een netbeheerder zonder dat is verzekerd dat een netbeheerder daarvoor een door de AVG voorgeschreven grondslag (zoals toestemming van de klant) heeft. De andere delen van het codebesluit heeft het CBb in stand gelaten.

De ACM zal deze uitspraak van het CBb in de Staatscourant bekendmaken. De ACM gaat in gesprek met de betrokkenen in de sector over de gevolgen van deze uitspraak.

 

Zie ook