Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit tijdelijke verlenging ontheffing codes Smart Grid Westland

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Westland Infra Netbeheer B.V. (hierna: Westland) een tijdelijke verlenging gegeven van haar ontheffing van de Tarievencode elektriciteit voor Smart Grid Westland. Door deze ontheffing kan Westland verder experimenteren met haar Smart Grid Westland Model.

Wat is de reden voor het besluit?

Op 29 november 2018 heeft de ACM aan Westland op grond van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) ontheffing verleend van de Tarievencode elektriciteit, kenmerk: ACM/UIT/503768). Deze ontheffing verviel op 31 december 2021. Deze ontheffing gaf Westland de mogelijkheid om te experimenteren met haar Smart Grid Westland (SGW) model. Hierbij kunnen deelnemers gebruik maken van vrije transportruimte in het net van Westland zonder additionele kosten. Hierbij maakt Westland aan deelnemers via een zogenoemde stoplichtindicator bekend of er vrije ruimte is waar deelnemers gebruik van kunnen maken.

Op 1 november 2021 heeft Westland verzocht om een verlenging van twee jaar van de hiervoor genoemde ontheffing. Westland verzoekt hierbij om wijziging van de voorwaarden die origineel zijn gesteld in het ontheffingsbesluit van 29 november 2018. De ACM heeft de ontheffing van Westland voor een half jaar verlengd, of totdat de ACM een besluit heeft genomen op het verzoek van Westland, zodat de ACM voldoende tijd heeft een zorgvuldig besluit voor te bereiden op het verzoek van Westland.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen het besluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Besluit tijdelijke verlenging ontheffing codes Smart Grid Westland (PDF - 101.88 KB)