Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM start consultatie over aansluittermijnen elektriciteitsnet voor groot- en kleinverbruikers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil groot- en kleinverbruikers zoveel mogelijk duidelijkheid geven over de termijn waarbinnen zij door netbeheerders aangesloten worden op het elektriciteitsnet. In de plannen die de ACM ter consultatie voorlegt moet een netbeheerder een grootverbruiker binnen 40 weken aansluiten als er in een gebied voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Voor kleinverbruikers (tot maximaal 3x80 Ampère) geldt een maximumtermijn van 18 weken. Het verzwaren van een bestaande aansluiting in huis, bijvoorbeeld voor een laadpaal, warmtepomp of zonnepanelen, moet straks binnen 12 weken geregeld zijn.

De maximumtermijn van 12 weken moet gaan gelden voor eenvoudige aanpassingen bij kleinverbruikers (consumenten en MKB’ers) waarbij netbeheerders alleen ‘in de meterkast’ werkzaamheden moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld het verzwaren van een bestaande aansluiting van 1x35 Ampère naar 3x25 of 3x35 Ampère. Voor nieuwe aansluitingen voor kleinverbruikers (waarvoor bijvoorbeeld graafwerkzaamheden nodig zijn) geldt een maximale aansluittermijn van 18 weken.

Voor grootverbruikers (tot 10 MVA) is de aansluittermijn afhankelijk van de beschikbaarheid van transportcapaciteit. Als er in een gebied voldoende transportcapaciteit beschikbaar is, moet een netbeheerder de nieuwe aansluiting binnen 40 weken realiseren. Bij een tekort aan transportcapaciteit moet de netbeheerder de congestie eerst zo snel mogelijk oplossen en dan de nieuwe aansluitingen realiseren.

De nieuwe aansluittermijnen worden vastgelegd in de nieuwe codewijziging voor aansluittermijnen elektriciteit die zij ter consultatie op haar website heeft gepubliceerd. De ACM wil met dit besluit de gewenste duidelijkheid geven aan afnemers én houdt daarbij rekening met de uitdagingen van netbeheerders zoals de schaarse beschikbaarheid van personeel. Netbeheerders moeten daarbij de balans zoeken tussen het verzwaren van netten om transportschaarste op te lossen en het realiseren van nieuwe aansluitingen om beschikbare transportcapaciteit zo optimaal mogelijk te benutten. In de consultatie van de codewijziging vraagt de ACM ook aandacht voor situaties van overmacht, bijvoorbeeld door onvoorziene situaties in een vergunningprocedure.

De ACM legt de nieuwe aansluittermijnen vast in de Netcode elektriciteit omdat uit een uitspraak van het Europese Hof in 2021 bleek dat de wetgever de maximale termijn van 18 weken voor alle aansluitingen tot 10 MVA niet in de wet had mogen vastleggen. Volgens het Europese Hof mag de wetgever geen regels vaststellen voor zaken waarvan in Europese wetgeving is vastgelegd dat de nationaal regulerende instantie (in Nederland de ACM) bevoegd is.

In de consultatie vraagt de ACM op een aantal onderwerpen specifieke aandacht en reacties van partijen. De consultatie loopt tot 5 oktober 2022.

Meer informatie