Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit aansluittermijnen elektriciteit

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) consulteert een ontwerpbesluit over de aansluittermijnen voor elektriciteitsaansluitingen.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

In het ontwerpbesluit van de ACM staat binnen welke termijnen een netbeheerder de aansluiting dient te realiseren. De ACM differentieert de aansluittermijnen op basis van de technische omvang (capaciteit) van de aansluiting.

In de plannen die de ACM ter consultatie voorlegt moet een netbeheerder een grootverbruiker binnen 40 weken aansluiten als er in een gebied voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Voor kleinverbruikers (tot maximaal 3x80 Ampère) geldt een maximumtermijn van 18 weken. Het verzwaren van een bestaande aansluiting in huis, bijvoorbeeld voor een laadpaal, warmtepomp of zonnepanelen, moet straks binnen 12 weken geregeld zijn.

Voor grote aansluitingen wordt in het ontwerpbesluit ook vastgelegd dat in het geval er geen transport beschikbaar is, deze aansluitingen niet eerder gerealiseerd hoeven te zijn dan wanneer het transport wel beschikbaar is. In het besluit weegt de ACM de belangen van afnemers en netbeheerders af. Zo wordt bij grote aansluitingen voorkomen dat de netbeheerder aansluitingen moet realiseren die feitelijk niet gebruikt kunnen worden.

Daarnaast legt het ontwerpbesluit de mogelijkheid vast voor de aanvrager van de aansluiting om met de netbeheerder een afwijkende aansluitdatum overeen te komen, zodat oplevering van de aansluiting aansluit bij de planning van de aanvrager.

De ACM legt in de consultatie ook drie concrete vragen voor waarop partijen kunnen reageren. De ACM vraagt daarmee specifieke aandacht voor:

  • de wenselijkheid van uitzonderingen op de termijnen bij de realisatie van grote hoeveelheden kleine aansluitingen in nieuwe woonwijken
  • de aard en reikwijdte van informatie die afnemers zouden moeten overleggen bij een aanvraag van een aansluiting
  • situaties van overmacht, bijvoorbeeld door onvoorziene situaties in een vergunningprocedure.

Wat is de aanleiding van dit codebesluit?

De aansluittermijnen staan opgenomen in de Elektriciteitswet. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU blijkt nu echter dat deze termijnen niet in de wet mogen worden vastgelegd, maar door de ACM moeten worden vastgesteld. In dit ontwerpbesluit stelt de ACM deze termijnen vast.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

Partijen kunnen een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant hebben ze precies 12 weken de tijd om schriftelijk of per mail een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om zienswijzen mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerp codebesluit aansluittermijnen elektriciteit (PDF - 220.29 KB)
 

Meer in deze zaak