Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM start consultatie beleidsregel rendementstoets warmte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) nodigt warmteleveranciers en verbruikersorganisaties uit te reageren op de beleidsregel voor de rendementstoets warmte. Met de rendementstoets kan de ACM toetsen of warmteleveranciers geen onredelijk rendement behalen. Gebeurt dit wel, dan kan de ACM nader onderzoek doen naar de rendementen van warmteleveranciers en zo nodig ingrijpen in toekomstige warmtetarieven. 

Tijdelijke maatregel

De rendementstoets is een tijdelijke maatregel die moet voorkomen dat warmteleveranciers meer dan redelijke rendementen behalen en zodoende het consumentenbelang beschermt. In de huidige Warmtewet is vastgelegd dat de ACM de maximumtarieven voor warmte vast moet stellen aan de hand van het ‘niet-meer-dan-anders-principe’. Dit betekent dat de ACM het leveringstarief moet vaststellen op basis van de gasreferentie. De ACM heeft al vaker aangegeven er voorstander van te zijn tarieven vast te stellen op basis van de (efficiënte) werkelijke kosten van warmteleveranciers. Omdat de maximale warmtetarieven dan berekend worden op basis van de daadwerkelijke kosten van warmteleveranciers en een redelijk rendement, is het inzetten van de rendementstoets (die eigenlijk hetzelfde beoogt) dan niet meer nodig. 

Consultatie

De ACM heeft de beleidsregel samen met de RAR (Regulatorische Accounting regels voor warmteleveranciers) en de WACC (het redelijk rendement voor warmteleveranciers) voor de rendementstoets ter consultatie  gepubliceerd. De consultatieperiode voor de WACC berekening loopt tot en met 9 september 2022. De consultatieperiode voor de beleidsregel en de RAR loopt tot en met 30 september 2022. De ACM verwacht de definitieve beleidsregel en de WACC en RAR voor het einde van het jaar te publiceren.