Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: Econic moet maximum koudetarieven naleven en duidelijker zijn over mogelijkheden bij geschillen

Warmteleverancier Econic heeft te hoge tarieven gerekend voor het leveren van koude aan klanten die een leveringscontract hebben afgesloten na 1 januari 2020. Vanaf die datum gelden er maximumtarieven voor koude, en die heeft Econic overschreden. Ook is zó onduidelijk gecommuniceerd dat Econic is aangesloten bij de Geschillencommissie Energie, dat klanten niet wisten waar ze een geschil aanhangig konden maken. Op deze twee onderdelen overtreedt Econic de Warmtewet. Daarom legt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) Econic een bindende aanwijzing op.

Bewoners van een wooncomplex in Alkmaar hadden bij de ACM een handhavingsverzoek tegen Econic ingediend. Ze klaagden onder meer over een overschrijding van het maximale koudetarief. Veel van de klagers hebben een leveringsovereenkomst gesloten voor 1 januari 2020. Voor die gevallen hoeft Econic zich niet aan het maximumtarief te houden vanwege het overgangsrecht dat in de Warmtewet is opgenomen. 

De bewoners hadden de ACM ook gevraagd om een rendementstoets uit te voeren om te bepalen of Econic een excessief exploitatierendement behaalt na het verhogen van het warmtetarief. De rendementstoets is een nieuwe wettelijke bevoegdheid van de ACM. De ACM kan de rendementstoets nu niet uitvoeren omdat de noodzakelijke voorbereidingen nog niet zijn afgerond. De ACM heeft de beleidsregel voor de rendementstoets warmte in juli 2022 ter consultatie op haar website gepubliceerd en verwacht de definitieve beleidsregel voor het einde van dit jaar te publiceren.