Kruimelpad

ACM, LHV, Patiëntenfederatie pakken overstapbelemmeringen patiënten bij huisartsen aan

 

Patiënten die een nieuwe huisarts zoeken worden regelmatig onterecht geweigerd. Dat blijkt uit signalen die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ontvangt en een enquête onder huisartsen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Patiëntenfederatie Nederland gaan samen met de ACM de regels voor overstappen van huisarts beter onder de aandacht brengen.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘Patiënten moeten vrij zijn in hun keuze voor een huisarts. Onderlinge afspraken tussen huisartsen die overstappen belemmeren, zijn verboden. Ik ben blij dat alle partijen dat onderschrijven en we gezamenlijk de regels beter onder de aandacht brengen.’

Patiënten zijn vrij in keuze huisarts

Patiënten moeten hun eigen huisarts kunnen kiezen. De LHV en de Patiëntenfederatie Nederland hebben hierover eerder de brochure ‘Wisselen van huisarts’ gepubliceerd. Hierin staat dat huisartsen patiënten alleen in een aantal gevallen kunnen weigeren. Bijvoorbeeld als de praktijk vol is of omdat er een te grote reisafstand tussen patiënt en huisarts zit. De Mededingingswet verbiedt huisartsen om patiënten of werkgebieden onderling te verdelen of met elkaar af te spreken om geen patiënten van elkaar over te nemen. Toch krijgt de ACM regelmatig signalen van patiënten die ten onterechte door een huisarts zijn geweigerd. Als patiënten eenvoudig kunnen overstappen, stimuleert dat huisartsen om hun dienstverlening af te stemmen op de behoeften van patiënten.

Huisartsen staan achter vrije artsenkeuze

De ACM wilde meer inzicht in de achtergronden van de signalen. De ACM heeft daarom een enquête onder huisartsen laten uitvoeren over hoe zij omgaan met patiënten die van huisarts willen wisselen. Hieruit volgt dat één op de vijf huisartsen wel eens patiënten weigert in strijd met de eigen regels óf in strijd met de mededingingsregels. Dit gebeurt vaker bij huisartsen die niet goed op de hoogte zijn van de regels. Ook vindt een deel van de huisartsen het niet netjes om patiënten van een andere huisarts in de omgeving over te nemen. Tegelijkertijd blijkt dat het overgrote deel van de huisartsen (94%) het belangrijk vindt dat patiënten hun eigen huisarts kunnen kiezen.

Bevorderen kennis over overstapregels

Een gebrek aan kennis lijkt mede oorzaak te zijn van het onterecht weigeren van patiënten. Daarom gaan de LHV en de Patiëntenfederatie Nederland met hulp van de ACM de voorlichting aan huisartsen en patiënten verbeteren. Zo komt er een nieuwe brochure ‘Wisselen van huisarts’ waarin ook aandacht wordt besteed aan de mededingingsregels. De regels zullen bij verschillende scholingsmomenten voor huisartsen worden behandeld. Daarnaast beantwoordt de ACM op haar website vragen over het overstappen van huisarts.

Veelgestelde vragen over samenwerking in de eerstelijnszorg