Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM beboet vier bouwbedrijven voor verboden afspraken rond aanbestedingen gemeente Amsterdam

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft boetes van in totaal 330.000 euro opgelegd aan vier bouwbedrijven voor verboden afspraken bij drie aanbestedingen in de grond-, weg-, en waterbouw (GWW) sector in de gemeente Amsterdam. De ondernemingen stemden voor één of meer aanbestedingen onderling af met welke prijs ze zouden inschrijven. Dat is verboden. Bedrijven horen met elkaar om de opdrachten te concurreren. De ACM bewaakt de eerlijke concurrentie bij aanbestedingen en treedt hiertegen op.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM: “Bij aanbestedingen is het van groot belang dat bedrijven met elkaar concurreren om de opdrachten. De opdrachtgever bepaalt wie de opdracht krijgt, niet de aanbieders onderling. Als de concurrentie wordt vervalst leidt dit tot hogere prijzen, lagere kwaliteit en minder innovatie. Afspraken over inschrijvingen bij aanbestedingen zijn in strijd met de Mededingingswet.”

Wat was er aan de hand?

De gemeente Amsterdam had de vier aannemers uitgenodigd om in te schrijven op één of meer aanbestedingen voor drie projecten in de grond-, weg- en waterbouw in Amsterdam. Het ging om kleinere projecten. Een aantal ondernemingen schreven zich in om ‘in beeld’ te blijven. Zij vreesden niet meer te worden uitgenodigd voor latere aanbestedingen als zij nu niet op de uitnodiging zouden ingaan. Zij schreven in terwijl zij de aanbesteding niet wilden winnen. Daarom stemden zij met de andere deelnemers vooraf af voor welk bedrag zij zouden inschrijven. Dit is verboden volgens de Mededingingswet. Deze vier ondernemingen hebben erkend dat zij in strijd met de regels hebben gehandeld door hun inschrijvingen vooraf af te stemmen. Zij accepteren de boetes die de ACM oplegt. Zij hebben maatregelen genomen om zich in de toekomst aan de regels te zullen houden, zodat dergelijke aanbestedingen eerlijk zullen verlopen. Eén van de aannemers betaalt een schadeloosstelling aan de gemeente. Daarom heeft de ACM de boete aan deze aannemer met 10% verlaagd.

Regels bij aanbestedingen

Aanbestedingen worden uitgeschreven om de beste prijs-kwaliteit te krijgen voor een opdracht. Aanbestedingen stimuleren op deze manier ook innovatie. Bedrijven concurreren met elkaar om de opdracht te krijgen. Daarom moeten bedrijven onafhankelijk van de andere inschrijvers hun aanbod en prijs bepalen.

Waar moeten bedrijven op letten als ze meedoen aan een aanbesteding?

  • Bedrijven mogen hun deelname niet bespreken met concurrenten en zelfs niet vragen of ze ook meedoen of antwoord geven op deze vraag van een concurrent.
  • Bedrijven moeten geheel zelfstandig en zonder overleg met concurrenten hun prijs bepalen.
  • Bedrijven mogen niet met concurrenten afspreken wie aan welke aanbestedingen meedoet.
  • Bedrijven mogen alleen samen met concurrenten inschrijven als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Bedrijven die de concurrentieregels overtreden, kunnen worden uitgesloten van aanbestedingen. Lees meer hierover op de site van PIANOo.