Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

ACM adviseert over de Wet kwaliteit incassodienstverlening

27-08-2020

De afgelopen vijf jaar heeft de ACM zich ingespannen om oneerlijke incassopraktijken in kaart te brengen en te beëindigen. Op basis van haar ervaringen in de incassosector adviseert ACM over internetconsultatie van het wetvoorstel ter verbetering van de kwaliteit van de incassodienstverlening van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.