Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies ACM: netwerkbedrijven mogen onder voorwaarden warmte verzorgen

Netwerkbedrijven mogen alleen onder voorwaarden de productie, distributie én levering van warmte verzorgen. Zo moeten zij de onafhankelijke positie van de netbeheerder binnen hun bedrijf waarborgen. Ook moeten zij financiële risico’s voor het netbeheer beperken en moeten zij voorkomen dat de netbeheerder en andere bedrijfsonderdelen elkaar bevoordelen. Dat staat in het advies over de marktordening van warmte dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft gestuurd. De minister heeft de ACM om advies gevraagd omdat hij een nieuwe Warmtewet aan het voorbereiden is.

Gelijk speelveld

De ACM vraagt in het advies ook aandacht voor het belang van een gelijk speelveld op de warmtemarkt. Naast partijen die in eigendom zijn van provincies en gemeenten moeten ook partijen in private eigendom een eerlijke kans krijgen op die markt. Dat leidt tot innovaties en scherpere prijzen, zeker op de lange duur. Voor zo’n gelijk speelveld moet het proces waarbij gemeenten warmtebedrijven aanwijzen, transparant en objectief zijn. Het toezicht op dat proces moet niet liggen bij gemeenten en provincies zelf, die immers ook een belang kunnen hebben omdat zij aandeelhouders zijn van de netwerkbedrijven. De ACM wijst op de mogelijkheid om een vorm van onafhankelijk toezicht te introduceren.

Extra toezicht

In het advies staat verder dat er extra toezicht nodig is als netwerkbedrijven warmte gaan produceren, distribueren én leveren, vanwege de voorwaarden die er aan verbonden zijn. De toezichtslasten voor betrokken partijen kunnen daardoor stijgen. Om dit extra toezicht te voorkomen, wijst de ACM op de mogelijkheid om een warmtebedrijf buiten de netwerkgroep te plaatsen.

Leidraad over rol netwerkbedrijven bij alternatieve energiedragers

Naast dit advies aan het ministerie van EZK heeft de ACM een ontwerpleidraad opgesteld om extra duidelijkheid te bieden over de activiteiten op het gebied van alternatieve energiedragers die netwerkbedrijven wel en niet mogen verrichten op basis van de huidige wet- en regelgeving. Over deze activiteiten van netwerkbedrijven leven veel vragen. Alternatieve energiedragers zoals waterstof, biogas en warmte en koude krijgen een steeds belangrijker plek in de energietransitie. In die transitie ondersteunt de ACM een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening.

De ACM nodigt partijen uit om te reageren op deze ontwerpleidraad. De definitieve versie van de leidraad wordt in mei gepubliceerd.