Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Kosten bij huurbemiddeling

Heeft u een huurbemiddelingsbureau? En bemiddelt u niet alleen voor de consument/huurder, maar tegelijk voor de verhuurder? Dan mag u geen bemiddelingskosten in rekening brengen bij de consument/huurder, ongeacht de naam die u daarvoor gebruikt. Kosten die te maken hebben met het tot stand komen van de huurovereenkomst mag u niet in rekening brengen bij de huurder. Ook niet als de verhuurder geen bemiddelingskosten betaalt.

Bemiddelaars gebruiken verschillende namen voor kosten die ze in rekening brengen voor bemiddelingswerkzaamheden. Bijvoorbeeld contractkosten, kosten screening, inschrijfkosten, inschrijfgeld, administratiekosten, eenmalige ‘handlings fee’, verhuurkosten, courtage, intakekosten, check-out kosten, eenmalige (service)kosten, advieskosten, opleverkosten, kantoorkosten, kosten voor opmaken huurovereenkomst, verwerkingskosten, marketingkosten, dossierkosten. Maar het gaat er niet om hoe de kosten heten. Het gaat om de werkzaamheden; als de werkzaamheden zijn aan te merken als bemiddelingswerkzaamheden, mag u er geen kosten voor rekenen.