Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Wilt u een vergunning aanvragen voor de levering van warmte? Lees hier welke stappen u het beste volgt.

Bereid uw aanvraag goed voor. Is de informatie niet volledig? Of voldoet u niet aan de eisen? Dan kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

Let op: is het huurrecht van toepassing op uw bedrijf en krijgt u een vergunning? Dan is het huurrecht nog steeds van toepassing op uw bedrijf.

Lees hier wat de ACM doet met uw persoonsgegevens.

Hoe lang duurt de behandeling van een vergunningaanvraag?

Wij beslissen op uw aanvraag binnen acht weken. Soms hebben we meer tijd nodig, bijvoorbeeld om vragen beantwoord te krijgen. U krijgt hierover dan tijdig bericht.

Wat kost een vergunning?

Een vergunning voor het leveren van warmte kost 500,00 euro. Hierbij komen nog kosten voor gegevens die u bij de aanvraag moet aanleveren. Denk aan een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een non-faillissementsverklaring en een assurance-rapport van een onafhankelijke accountant. Ook uw inschrijving bij een Geschillencommissie kost geld.

Hoe behandelt de ACM uw vergunningaanvraag?

Zodra we uw aanvraag binnen hebben, controleert de ACM of uw aanvraag volledig is. En of deze aan de wettelijke eisen voldoet. Is dat niet zo? Dan geven wij tijd om de aanvraag aan te vullen of onderdelen aan te passen. Doet u dat niet, of niet op tijd? Dan kan de ACM besluiten om uw aanvraag af te wijzen.

De ACM neemt formeel een besluit om u wel of geen vergunning te verlenen. Verlenen wij u een vergunning? Dan krijgt u van ons een ‘besluit vergunningverlening’. Aan dat besluit kunnen we voorschriften verbinden. U krijgt van ons ook een brief. Daarin staat welke informatie u vanaf dat moment als vergunninghouder bij ons moet aanleveren. En wanneer. Als laatste maakt de ACM het besluit bekend in de Staatscourant. En de ACM plaatst de openbare versie van het besluit op ACM.nl.

Hebt u vragen?

Wilt u meer weten over hoe u een vergunning aanvraagt? Mail ons op het adres vergunninghouders [at] acm [punt] nl (vergunninghouders[at]acm[dot]nl)