Levering van warmte

Vergunning als warmteleverancier aanvragen

Lees dit bericht over voorgenomen wijzigingen Warmtewet!

Levert u warmte aan consumenten en kleinzakelijke verbruikers? Dan bent u volgens de Warmtewet verplicht bij de ACM een vergunning aan te vragen. Dit moet niet als u:

  • warmte levert aan ten hoogste 10 verbruikers tegelijkertijd, of
  • per jaar niet meer warmte levert dan 10.000 gigajoules, of
  • warmte levert aan een of meer gebouwen waarvan u de verhuurder of eigenaar bent.

Een vereniging van eigenaren (VvE) telt als eigenaar. VvE’s hoeven dus geen vergunning te hebben.

Welke eisen gelden voor een vergunning?

U moet aantonen dat u als warmteleverancier:

  • beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten en
  • kunt voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor warmteleveranciers.

Meer over deze eisen vindt u in artikel 9 van het Warmtebesluit . Daar leest u ook welke gegevens over uw bedrijf en bedrijfsvoering u moet leveren.

Hoe vraagt u een vergunning aan?

Gebruik het aanvraagformulier vergunning warmte.

Moeten energie-BV’s van woningcorporaties een vergunning aanvragen?

Het komt voor dat woningcorporaties de levering van warmte onderbrengen in een aparte energie-BV. Is zo’n energie-BV 100% dochter van de woningcorporatie? En is die woningcorporatie eigenaar of verhuurder van het pand waarvoor de BV de warmte levert? Dan hoeft de energie-BV geen vergunning te hebben.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.