Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Registreren voor REMIT

Koopt of verkoopt u op de groothandelsmarkt elektriciteit of gas voor levering in de Europese Unie? Of sluit u contracten voor het transport daarvan? Dan bent u verplicht uw transacties en ‘orders-to-trade’ te rapporteren aan ACER. Daarvoor moet u zich eerst registreren bij de ACM.

Welke gegevens heeft u nodig voor de registratie?

 • Uw NAW-gegevens
 • Uw BTW- en KvK-nummer
 • Uw EIC (Energy Identification Codes)
 • Andere codes die op u van toepassing zijn: bijvoorbeeld uw BIC, als u een financiële instelling bent
 • Naam en functie van de personen die bij u verantwoordelijk zijn voor handel, communicatie en bedrijfsvoering
 • NAW-gegevens, BTW- en KvK-nummer van de uiteindelijke begunstigde (bijvoorbeeld eigenaar, aandeelhouder of holding)
 • NAW-gegevens, BTW- en KvK-nummer en eventuele ACER-codes van andere deelnemingen binnen uw groep
 • NAW-gegevens, BTW- en KvK-nummer en eventuele ACER-codes van het Registered Reporting Mechanism (RRM) dat voor uw organisatie gaat rapporteren

Hoe registreert u zich bij de ACM?

Wij gebruiken hiervoor CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participants). CEREMP is het online registratiesysteem van ACER voor de nationale toezichthouders. U registreert u als volgt.

 1. Uw organisatie machtigt een interne medewerker of uw RRM.
 2. De gemachtigde meldt zich aan bij CEREMP en krijgt een gebruikersnaam.
 3. De gemachtigde registreert uw organisatie via CEREMP.
 4. U krijgt een eigen ACER-code. Daarmee kan uw RRM uw energietransacties aan ACER rapporteren.

De CEREMP handleiding vindt u hier.

Hulp bij de registratie

Op de website van ACER vindt u een overzichtspagina met alle benodigde documentatie.

REMIT en ACER voorkomen marktmisbruik

In alle Europese lidstaten gelden dezelfde regels die handel met voorkennis en marktmanipulatie moeten voorkomen. Samen heten ze REMIT: Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency.
ACER coördineert voor de Europese Commissie het REMIT-toezicht.
ACER verzamelt transactiegegevens van de groothandelsmarkt energie en fundamentele data over de energiemarkt. Marktmisbruik is zo beter op te sporen. Vermoedt ACER dat iemand de regels overtreedt? Dan kunnen de toezichthouders in de landen waar het om gaat, onderzoek doen.