Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Aanvragen van een ontheffing van de codes energie

De ACM is bevoegd een tijdelijke ontheffing van de codes energie te verlenen als naar haar oordeel onverkorte toepassing van de codes in individuele gevallen of onder specifieke omstandigheden een ongewenste uitwerking heeft. Op 15 januari 2021 heeft de ACM ter nadere uitwerking van deze bevoegdheid een nieuwe beleidsregel  vastgesteld voor het aanvragen van een ontheffing van de codes energie.

Op deze pagina vindt u het bijbehorende aanvraagformulier. Het laat zien welke informatie de aanvragers van een ontheffing aan dienen te leveren bij de ACM. De ACM neemt alleen aanvragen in behandeling als de aanvrager het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend en heeft voorzien van alle gevraagde informatie en relevante stukken.

Aanvraagformulier ontheffingen codes energie

Het aanvraagformulier met bijlagen kunt u zenden aan:

Autoriteit Consument & Markt
Postbus 16326
2500 BH Den Haag