Kartelafspraken

Voorbeelden van kartels

Voorbeelden van kartels

Hieronder vindt u voorbeelden van kartels die ACM in het recente verleden heeft beboet.

Prijsafspraken, informatie-uitwisseling en klantverdeling bij koel- en vrieshuizen

Bedrijven gespecialiseerd in het koelen van producten maakten onderling afspraken over prijsverhogingen. Ze wisselden concurrentiegevoelige informatie uit en verdeelden klanten. Dit gebeurde tijdens fusiegesprekken tussen de bedrijven. Klanten hadden geen alternatieven. Het kartel belemmerde de concurrentie tussen koelhuizen ernstig.

De ACM heeft dit kartel opgespoord en beëindigd. Bedrijven en mensen kregen boetes van in totaal 13 miljoen euro.

Klantverdeling bij wasserijen

Verschillende wasserijen van bedlinnen en bedrijfskleding verdeelden klanten onder elkaar. Dat ging naar regio. Klanten van buiten de regio werden doorverwezen naar de wasserij in hun eigen regio. De wasserijen spraken ook af dat ze niet aan actieve klantenwerving deden of op eigen initiatief offertes uitbrachten buiten de regio.

De ACM heeft dit kartel opgespoord, beëindigd en boetes opgelegd van in totaal 12,5 miljoen euro.

Niet-aanvalspact en productieafspraken bij producenten van meel

Meelproducenten spraken af om elkaar niet aan te vallen op de Nederlandse markt. Ze wilden de meelmarkt stabiliseren. Samen met Belgische en Duitse concurrenten kochten ze een meelfabriek op en ontmantelden die. Zo brachten ze de productie omlaag en hielden ze de prijzen kunstmatig hoog. Deze afspraken beperkten de concurrentie op de meelmarkt ernstig.

De ACM heeft dit kartel opgespoord, beëindigd en boetes opgelegd van in totaal bijna 68 miljoen euro. In Duitsland en Frankrijk hadden dezelfde en andere bedrijven vergelijkbare overtredingen begaan. De mededingingsautoriteiten daar legden ook boetes op.

Opdrachtverdeling en prijsafspraken bij inzamelaars van zeescheepsafval

Inzamelaars van zeescheepsafval in de Rotterdamse haven verdeelden opdrachten en maakten prijsafspraken. Ze belden elkaar wanneer zeeschepen offertes aanvroegen voor de inzameling van afval. Om de beurt kregen ze een klant toegewezen. Om te zorgen dat de klant de afgesproken inzamelaar koos, gaf de partij die niet wilde winnen een extra hoge prijs af. De klant koos de goedkoopste offerte en dacht een goede deal te hebben. In werkelijkheid had hij helemaal geen keuze.

De ACM heeft dit kartel opgespoord, beëindigd en boetes opgelegd van in totaal 3 miljoen euro.

Toetredingsdrempels en productieafspraken in de agrarische sector

Telers van zilveruien spraken af minder uitjes in te zaaien. Hierdoor viel de oogst van zilveruien lager uit en bleef de prijs kunstmatig hoog. Jarenlang gaven de telers de vraagprijzen van zilveruien aan elkaar door. Ze spraken af om bedrijfsmachines op te kopen van ondernemingen die stopten. Zo wilden ze het nieuwe toetreders moeilijk maken om actief te worden op de markt voor zilveruien. De afspraken over productie, de beperking van toetreding en het delen van prijsinformatie zijn drie vormen van kartelgedrag.

De ACM heeft dit kartel opgespoord, beëindigd en boetes opgelegd van in totaal bijna 9 miljoen euro.

Verdeling van opdrachten door schildersbedrijven

Schildersbedrijven spraken af voor welke aanbestedingen zij zich zouden aanmelden en voor welke aanbestedingen niet. Ook stemden ze inschrijfprijzen af. Zo verdeelden ze de opdrachten. Een calculatiebureau ondersteunde het kartel en leidde de afspraken in banen.

De ACM spoorde dit kartel op. De schildersbedrijven en het calculatiebureau kregen boetes.

Prijsafspraken, klantverdeling en informatie-uitwisseling door producenten van natuurazijn

De 2 grote fabrikanten van natuurazijn maakten 11 jaar lang afspraken over de offertes aan hun klanten. Ze verdeelden de klanten en maakten prijsafspraken, zonder dat die klanten ervan wisten. Ook deelden ze prijs- en volumegegevens. Ze concurreerden dus niet meer met elkaar en benadeelden zo talloze afnemers.

Een van de 2 bedrijven besloot gebruik te maken van de clementieregeling van de ACM en meldde dit kartel. Zo kon de ACM het kartel onderzoeken en beëindigen. Beide bedrijven, maar ook mensen bij beide bedrijven, kregen boetes van in totaal 1,8 miljoen euro.

 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.