Kruimelpad

Concurrentie door overheden

Overheden en de Wet Markt en Overheid

Als overheidsinstelling mag u concurreren met commerciële aanbieders van producten en diensten. Maar u moet u wel houden aan 4 gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid. Deze wet maakt deel uit van de Mededingingswet.

Wat verwacht de ACM van u?

U bent er als overheid zelf verantwoordelijk voor dat u zich houdt aan de Wet Markt en Overheid. Ga dus zelf na hoe u in uw organisatie het beste zorgt voor goede naleving van de regels. Komt u er met de informatie op onze website niet uit? En wilt u advies voor uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar een advocaat of juridisch adviseur te gaan.

Wat doet de ACM als de overheid zich niet aan de regels houdt?

Wij kunnen nader onderzoek doen als we signalen krijgen over oneerlijke concurrentie door de overheid. Vinden wij voldoende bewijs dat een overheidsinstelling de regels heeft overtreden? Dan kunnen we bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen.

Meer weten over de Wet Markt en Overheid?

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een Handreiking Markt en Overheid  gemaakt. Daarmee kunnen overheden de regels correct toepassen binnen de eigen organisatie. Deze gids geeft antwoord op vragen als: Wat is een overheid? Wat is een overheidsbedrijf? Wat is een economische activiteit? En wanneer is er sprake van een algemeen belang?

Kijk ook naar:

Doe de Markt en Overheid Test 

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.