Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ondernemers en de Wet Markt en Overheid

Heeft u als ondernemer te maken met concurrentie door de overheid? Overheden mogen met u concurreren. Om u te beschermen tegen oneerlijke concurrentie moet de overheid zich wel aan een viertal gedragsregels houden. 

Hoe weet ik of overheden eerlijk concurreren?


Overheden mogen met u concurreren. Zij moeten zich daarbij echter wel aan een viertal gedragsregels houden:

  1. Overheden mogen geen diensten of producten aanbieden onder de kostprijs.
  2. Overheden mogen hun eigen overheidsbedrijf niet bevoordelen boven uw bedrijf.
  3. Gegevens die overheden hebben door haar publieke taak, mogen zij alleen gebruiken voor economische activiteiten als uw bedrijf die gegevens onder dezelfde voorwaarden ook kan krijgen.
  4. Overheden mogen bestuurlijke zaken en economische activiteiten niet mengen. Bijvoorbeeld een ambtenaar die aanvragen voor kapvergunningen behandelt, mag zich niet bezighouden met kapwerkzaamheden die de gemeente aan particulieren aanbiedt.

Let op: Verricht de overheid de activiteit vanuit haar publieke taak of heeft zij een algemeen belang besluit genomen? Dan hoeft zij zich niet aan de 4 gedragsregels te houden.

Wat als ik het niet eens ben met het algemeen belang besluit?

Dan kunt u bezwaar en eventueel beroep instellen tegen het besluit van de overheid.
Tip: Zie ook recente rechtspraak  over dat de overheid een algemeen belang besluit goed moet onderbouwen. In het geval de overheid zelf onder de kostprijs aanbiedt, moet zij bijvoorbeeld uitleggen waarom dit in het algemeen belang noodzakelijk is. En ervoor zorgen dat commerciële aanbieders zo weinig mogelijk nadeel hebben. Onder omstandigheden hebben deze aanbieders soms zelfs recht op compensatie.

Wat kan ik tegen oneerlijke concurrentie doen?

Vindt u dat de overheid zich niet aan de gedragsregels houdt?

Dien een klacht in bij de overheidsinstelling waar u last van heeft. Indien nodig kunt u juridische hulp inschakelen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht bij ons melden.

Helpt de overheid ondernemers door het geven van subsidie of goedkopere grondstofprijzen? Dan kan dit staatssteun zijn.

Krijgt een onderneming staatssteun maar concurrenten niet? Dan kan oneerlijke concurrentie ontstaan. De Europese Commissie  bepaalt of er sprake is van (verboden) staatssteun. Europa Decentraal  geeft informatie over de staatssteunregels.
Bij staatssteun is de Wet Markt en Overheid niet van toepassing en houdt de ACM geen toezicht.