Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Eerlijke handel, keurmerken en gedragscodes

Verkoopt u producten of diensten aan consumenten? U bent verplicht eerlijk te handelen. Als u wilt, kunt u zich aansluiten bij een keurmerk of gedragscode. Hieronder leest u meer.

Wat is eerlijke handel?

Consumenten moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat u eerlijk handelt. Stel uzelf 2 vragen:

 1. Krijgen consumenten genoeg informatie voordat ze beslissen?

  Geef consumenten genoeg informatie. Maar ook gelegenheid om die informatie te verwerken. Anders kunnen ze een besluit nemen dat ze anders niet hadden genomen. Bij sommige handelspraktijken is die kans groter dan bij andere. Op onze website leest u hoe u uw klanten goed informeert.

 2. Wat is gebruikelijk in uw branche?

  Kijk hoe de meeste professionele aanbieders werken die te goeder trouw zijn. Bestaat er een gedragscode, of een eed of gelofte? Het kan zijn dat een handelspraktijk hiermee in strijd is.

Verboden handelspraktijken

Sommige handelspraktijken zijn altijd verboden. Past u zo’n verboden handelspraktijk toe? Dan kan de consument van de koop of het contract af. Eventueel kan hij een schadevergoeding eisen. Kijk voor een lijst in de Wet oneerlijke handelspraktijken .

Een voorbeeld van een verboden handelspraktijk is agressieve verkoop . U mag uw aanbod niet aan de man brengen op een opdringerige, dwingende of intimiderende manier. Wat mag bijvoorbeeld niet?

 • Mensen ongevraagd producten sturen en vragen of ze die willen betalen, terugsturen of bewaren.
 • Mensen zeggen dat ze uw pand niet uit mogen voordat ze iets gekocht hebben.
 • Mensen laten denken dat ze een prijs hebben gewonnen, terwijl er geen prijs is. Of een prijs waarvoor ze moeten betalen.

Voorbeeld: telemarketing

Een energiebedrijf belt consumenten meermalen achter elkaar met een aanbieding. Als dat niet leidt tot een contract, stuurt het bedrijf een verkoper langs. Zulk aandringen kan agressief overkomen. Daardoor doen consumenten misschien aankopen die ze anders niet hadden gedaan. De wet verbiedt dit. Ook als consumenten er niet aan toegeven.

Keurmerken en gedragscodes

U bent niet verplicht een keurmerk te hebben of u aan een gedragscode te houden. Kiest u daar wel voor? Of bent u lid van een brancheorganisatie die een keurmerk voert, of die een gedragscode verplicht stelt? Er zijn wettelijke regels voor gebruik van keurmerken en gedragscodes.

Welke verplichtingen horen bij keurmerken en gedragscodes?

 • Laat consumenten weten bij welk keurmerk of welke gedragscode u bent aangesloten.
 • Houd u aan de afspraken en regels die horen bij het keurmerk of de gedragscode. Vaak hoort bij een keurmerk een onafhankelijke geschillenregeling of klachtenprocedure.

Verkoopt u op straat, aan huis, online of per telefoon of postorder? Of biedt u diensten aan? Vermeld dan waar meer informatie te vinden is over het keurmerk of de gedragscode.

Wat mag in ieder geval niet?

 • Gebruik nooit een keurmerk waarbij u niet bent aangesloten.
 • Gebruik geen fantasiekeurmerken.

Voorbeeld: installatiebedrijf

Installatiebedrijf B & Zn is lid van een branchevereniging met een gedragscode, en adverteert daarmee. Volgens de gedragscode zijn de leden 24 uur per dag bereikbaar. Maar B & Zn is gesloten tussen 6 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends, ook voor acute gevallen, en niet telefonisch bereikbaar.

Meer weten over eerlijke en oneerlijke handel?

Lees de brochure van de ACM over oneerlijke handelspraktijken. Er is ook een Engelstalige website van de Europese Commissie met veel handige informatie over wat wel en niet mag.