Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerken in de eerstelijnszorg

Zorgaanbieders in de eerste lijn, zoals huisartsen en fysiotherapeuten, mogen samenwerken voor betere zorg. Zij mogen samen afspraken maken waar patiënten voordeel van hebben. Zij mogen geen prijzen afspreken of patiënten verdelen.

Regels voor samenwerking in de eerstelijnszorg

Samenwerken in de eerstelijnszorg mag zolang u de concurrentie niet beperkt. En zelfs als samenwerken nadelig is voor de concurrentie, mag het misschien toch.

Vraag u bij samenwerking met andere zorgaanbieders altijd af:

  • Hebben patiënten en verzekerden er voordeel van?
  • Zijn de afspraken voor iedereen duidelijk?
  • Is iedereen tevreden met de afspraken?

Is dit zo, dan zal de Autoriteit Consument & Markt (ACM) niet snel onderzoek doen. Krijgt de ACM klachten? Dan kunnen wij de samenwerking onderzoeken. Is de samenwerking schadelijk voor de patiënt of voor de verzekerde? Dan vragen wij u om de samenwerking te stoppen. Als u dat weigert, kunt u een boete krijgen.

Meer informatie over de regels en ons toezicht in de eerstelijnszorg leest u in:

Nieuwe patiënten in de huisartsenpraktijk

Mensen mogen zelf hun huisarts kiezen. U mag volgens de concurrentieregels geen structurele afspraken met andere huisartsen maken over wie welke patiënten aanneemt. Bijvoorbeeld automatisch patiënten verdelen op basis van postcodes. Of standaard afspreken om geen patiënten van elkaar over te nemen.

Is er in uw regio een tekort aan huisartsen? Dan kunnen patiënten moeilijk wisselen van huisarts. U mag in die regio voor een overstappende patiënt met andere huisartsen overleggen wie plek heeft. Kan de patiënt niet terecht bij de huisarts van zijn keuze? Leg hem dan uit waarom.

Ook de Landelijke huisartsenvereniging heeft regels bepaald voor het wel of niet inschrijven van patiënten die willen wisselen van huisarts.

U mag met andere huisartsen altijd afspraken maken over betere zorg.

Onderhandelen met de zorgverzekeraar

Wilt u met een groep fysiotherapeuten, logopedisten of andere eerstelijnszorgaanbieders collectief onderhandelen over contracten met de zorgverzekeraar? Lees onze informatie over 'Als kleine zorgaanbieders samen willen onderhandelen met de zorgverzekeraar'.

Vragen of signalen voor de ACM?

Ziet u in de zorg een vorm van overleg of samenwerking die misschien nadelig is voor patiënten en verzekerden? Maken bijvoorbeeld concurrenten afspraken over prijzen of over de verdeling van patiënten? Meld dit bij de ACM. Heeft u vragen over ons toezicht in de zorgsector? Mail dan ons zorgteam direct via vragen [punt] zorg [at] acm [punt] nl.