Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Evaluatie Uitgangspunten toezicht ACM eerstelijns zorgaanbieders

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onderzocht of de ‘Uitgangspunten toezicht ACM op zorgaanbieders in de eerste lijn’ (hierna: de Uitgangspunten) effectief zijn. De Uitgangspunten dienen een tweeledig doel. Enerzijds zijn de Uitgangspunten erop gericht om onnodige terughoudendheid bij zorgaanbieders weg te nemen om in het belang van de patiënt samen te werken. Anderzijds beogen de Uitgangspunten om samenwerking die niet in het belang van de patiënt is te voorkomen en de ACM in staat te stellen om waar nodig in te grijpen.

In het onderzoek is gekeken in hoeverre de Uitgangspunten bekend en begrepen zijn bij de zorgaanbieder, de zorginkoper en patiëntenorganisatie. Vervolgens is geanalyseerd wat het effect van de Uitgangspunten is op het handelen van de zorgaanbieders en op de wijze van toezicht door de ACM.

Uit het onderzoek blijkt dat door de Uitgangspunten de terughoudendheid onder zorgaanbieders verminderd is en er meer rust en ruimte is gekomen.
ACM moedigt zorgaanbieders aan om zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties meer te betrekken bij het opzetten van samenwerkingsinitiatieven.

 

Documenten

Evaluatie uitgangspunten toezicht ACM eerstelijns zorgaanbieders (PDF - 889.77 KB)