Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Netbeheer Nederland op het ontwerpbesluit over de normering van spanningsdips

02-07-2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Netbeheer Nederland over wijziging van de Netcode elektriciteit met betrekking tot de normering van spanningsdips in midden- en hoogspanningsnetten.

Het voorstel

Het voorstel gaat over een wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. Met name ziet dit voorstel op het vaststellen van een nalevingsverplichting m.b.t. spanningsdips voor de netbeheerders op zowel (E)HS-netten als de MS-netten.

Wat houdt de zienswijze van Netbeheer Nederland in?

Netbeheer Nederland vraagt de ACM de gemaakte inhoudelijke opmerkingen te betrekken bij de verdere procedure in het kader van de totstandkoming van het definitieve besluit.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

Hoorzitting

De ACM organiseert op donderdag 16 juli 2020 van 13.30 uur tot 16.00 uur een telefonische hoorzitting. U kunt zich hiervoor uiterlijk 13 juli 2020 aanmelden via secretariaat.de@acm.nl.