Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerp codebesluit spanningsdips

08-04-2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de voorwaarden van de Netcode elektriciteit. Met het ontwerpbesluit wordt de norm voor spanningsdips in hoogspannings- en middenspanningsnetten vastgesteld.

Wat is het doel van het ontwerpbesluit?

Het doel van het ontwerpbesluit is te bepalen aan welke norm netbeheerders ten aanzien van spanningsdips in hoogspannings- en middenspanningsnetten moeten voldoen. De norm is gebaseerd op een vijfjaarsgemiddelde. Ook wordt bepaald op welke plaats er wordt gemeten. 

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven. De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 20 mei 2020.
 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?