Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze Netbeheer Nederland op het ontwerp Codebesluit marktprocessen GDS

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Netbeheer Nederland op het ontwerp Codebesluit Faciliteren marktprocessen voor afnemers op gesloten distributiesystemen.

Wat is het doel van het ontwerp code-besluit?

Dit codebesluit gaat over het verbeteren van de positie van afnemers van gas op een zogenoemd Gesloten Distributiesystemen (hierna: GDS). Een GDS is een gastransportnet dat door een private netbeheerder wordt beheerd en waar de ACM een ontheffing voor heeft verleend. In het besluit is geregeld hoe de processen verlopen voor de allocatie, de facturatie van de transportkosten en doorgeven van de meetgegevens van het gasverbruik. Met dit codevoorstel wordt de markttoegang voor gasleveranciers op een GDS deels geregeld. Dit is in lijn met het Europese vereiste dat een GDS-eigenaar geen belemmeringen mag opwerpen in de levering van gas. Met het codebesluit worden de volgende codes gewijzigd: Allocatiecode Gas, de Aansluit- en transportcode gas RNB en de Meetcode gas RNB en de Informatieronde elektriciteit en gas.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. In het Codebesluit heeft de ACM aangegeven op welke wijze de zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het ontwerp. 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Naar de actuele versies van de codes 

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Naar codes energie wijzigen

 

Documenten

Zienswijze Netbeheer Nederlands inzake codebesluit faciliteren marktprocessen afnemers GDS (PDF - 1.2 MB)