Kruimelpad

Besluit

Ontwerpbesluit codewijziging voor marktprocessen op gas GDS-en

27-03-2019

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit voorbereid op het voorstel van Netbeheer Nederland en de vereniging Nederlandse Energie Data Uitwisseling (NEDU) over de wijziging van de voorwaarden voor de marktprocessen ten behoeve van gesloten distributiesystemen (GDS) voor gas die zijn aangesloten op regionale gastransportnetten. De ACM wijzigt de voorwaarden in de Aansluit- en transportcode gas, de Allocatiecode gas, de Transportcode gas LNB en de Informatiecode elektriciteit en gas.

In dit ontwerpbesluit stelt de ACM voorwaarden vast voor processen van allocatie en reconciliatie voor afnemers op GDS-en die zijn aangesloten op het regionale gastransportnet. Door middel van deze processen krijgen afnemers op GDS-en toegang tot het openbare net. Dit wordt ook wel derdentoegang genoemd.  Met derdentoegang kunnen afnemers op GDS-en aangesloten op het gastransportnet makkelijker een overeenkomst met een gasleverancier afsluiten voor de levering van gas. Om de derdentoegang op een GDS te kunnen faciliteren moeten de administratieve processen voor netbeheerders en marktpartijen worden gewijzigd. Daarnaast moeten nieuwe administratieve processen worden ingevoerd bij de eigenaar van het GDS.

De wijziging van de voorwaarden in de bovengenoemde codes regelt de informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen om de derdentoegang voor de marktprocessen mogelijk te maken.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Tegen een ontwerpbesluit staat geen beroep open, wel kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Als u belanghebbende bent, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?