Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze Energy Storage NL op ontwerp codebesluit Energieopslagfaciliteiten

De ACM heeft een zienswijze ontvangen van Energy Storage NL op het ontwerp codebesluit over het wijzigen van de voorwaarden van de Netcode elektriciteit over energieopslagfaciliteiten.

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit energieopslagfaciliteiten?

Het ontwerp codebesluit voegt voorwaarden aan de codes toe voor aangeslotenen met een elektriciteits-installatie die onderdelen bevat, bijvoorbeeld batterijen, die tot invoeding in het net kunnen leiden.

Wat houdt de zienswijze van Energy Storage NL in?

De zienswijze van Energy Storage NL richt zich op de definitie van energieopslagfaciliteiten en de consequenties van deze wijzigingen voor reeds bestaande aangesloten energieopslagfaciliteiten.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Zienswijze Energy Storage NL op ontwerp codebesluit Energieopslagfaciliteiten (PDF - 547.1 KB)