Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel codewijziging energieopslagfaciliteiten

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de voorwaarden elektriciteit. Met het voorstel worden voorwaarden aan de codes toegevoegd voor aangeslotenen met een elektriciteits-installatie die onderdelen bevat, bijvoorbeeld batterijen, die tot invoeding in het net kunnen leiden.

Het voorstel wijzigt de Netcode elektriciteit door voorwaarden op te nemen voor dit soort installaties. Deze voorwaarden hebben betrekking op het werkzaam vermogen, vraagsturing en de informatie uitwisseling tussen de aangeslotene en de netbeheerder.

De achtergrond van dit voorstel is dat er al enkele aansluitingen zijn en de snelle ontwikkelingen in het kader van de energietransitie zorgen er voor dat dit aantal op korte termijn snel gaat toenemen. Verder stelt de Europese Netcode Emergency Restoration eisen aan de bedrijfsvoering in de emergency- situatie, die alleen uitvoerbaar zijn als deze installaties over de desbetreffende eigenschap beschikt.

Dit voorstel is onderdeel van een groter codewijzigingsvoorstel. Het gaat hier om onderdeel IV van dit codewijzigingsvoorstel.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Voorstel codewijziging energieopslagfaciliteiten (PDF - 3.46 MB)